Home

Registeraccountant Henzo Hidding, nuchtere Groninger met het motto ‘kop d’r veur’,
is een zeer ervaren accountant, adviseur, commissaris en bestuurder op diverse
terreinen. Met een enthousiaste, actieve, duidelijke en nuchtere aanpak adviseert, ondersteunt en ontzorgt hij u bij al uw accountantsvraagstukken.

Hij is specialist op het gebied van:
• algemene financiële advisering aan bedrijven en instellingen
• bedrijfsopvolging
• aandelenwaardering
• reorganisaties en faillisementen
• corporate finance
• governance
• deskundigenonderzoeken rechtbanken
• ondersteuning aan advocatenkantoren mbt financiële advisering voor hun
cliënten
• commissariaten

De sportieve Henzo gaat een financiële of fiscale uitdaging niet uit de weg en
zet zijn beste beentje voor om u met raad en daad bij te staan.