Onderscheiding

Lintjesregen Veendam 2013: Henzo Hidding

VEENDAM – De Veendammer lintjesregen daalde vanochtend neer over het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De heer Henzo Hidding was één van de drie gelukkigen die zich vanaf vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen.
De heer Hidding  vervult vanaf 1988 tot op de dag van vandaag de functie van vice voorzitter Ondernemerscentrum Liberné Veendam. Gedurende dezelfde periode vult hij tevens diverse bestuursfuncties bij de Lionsclub en Stichting Lions Acties Veendam.
Ook op politiek terrein is Hidding actief. In de periode van 1988 tot 2000 was hij penningmeester van de VVD afdeling Veendam. Vanuit die functie was hij vervolgens betrokken bij andere politieke activiteiten zoals seminars, verkiezingsprogramma’s, enz..

Daarnaast heeft de heer Hidding vanuit zijn rol van voorzitter van de buurtvereniging zich ingezet voor de Gemeentelijke Commissie Stadsvernieuwing, en zodoende vorm gegeven aan de noodzakelijke stadsvernieuwing in Veendam.
Sinds 1970 tot op de dag vandaag vervult hij belangeloos vele vaak incidentele advieswerkzaamheden voor diverse sport- en overige maatschappelijke verenigingen en particuliere personen.
Met name Henzo’s activiteiten voor het SRA en CPA zijn bijzonder.
Hij is één van de initiatiefnemers geweest tot de oprichting van een samenwerkingsverband van registeraccountants in 1988, het SRA. SRA is uitgegroeid tot de grootste netwerkorganisatie van kleinere accountantskantoren in Nederland.

Overzicht activiteiten Henzo Hidding

Een overzicht van de activiteiten van de heer Hidding die zijn meegenomen in de beoordeling:
•    Penningmeester SC Veendam Atletiek (2009 – heden);
•    Penningmeester Stichting Job Explosion Veendam (2001-2003);
•    Voorzitter Reüniecommissie OBS Veelerveen (1997);
•    Voorzitter CPA Nederland en mede oprichter CPA Europe (1991-1996);
•    Gemeentelijke commissie Stadvernieuwing (1990 -1999);
•    Lid Raad van Commissarissen Betaald Voetbal Veendam (BV Veendam);
•    Penningmeester VVD afdeling Veendam (1988 -2000);
•    Vice voorzitter Ondernemersvereniging Liberné Veendam (1988 – heden);
•    Diverse bestuursfuncties Lions Club en Stichting Lions Acties Veendam (1988 – heden);
•    Oprichting SRA (1984 – 1988);
•    Voorzitter buurtvereniging ’t Spoordok (1979 -1983).